Aktiivse vabaaja kindlustus

Kindlustame Sinu, Su eluviisi ning varustuse!
Vaid 39€ või 49

Kui sa sõidad rulluiskude, rula, vee- või lumelauaga, tegeled surfamise või mõne muu spordialaga kas talvel või suvel, siis meie kindlustame Sinu, Sinu elustiili ja varustuse!

Sinu hobi on aktiivne ja tead, et ootamatuste eest pole keegi kaitstud – varustust saab õnnetuse korral paratamatult kahjustada. Samuti tuleb meeles pidada, et vargad kasutavad alati võimalust järelevalveta jäetud varustuse kaasaviimiseks! Keegi ei saa välistada selliseid ettenägematuid olukordi, kuid saame Sind kaitsta ettenägematute kulude korral, mis aitab Sul kiiremini oma lemmikspordiga tegelemise juurde tagasi pöörduda.

Aktiivse vabaaja poliis – see on sinu turvapadi kõikjal Baltimaades!

Vali endale sobiv poliis vaid 39 või 49 euro eest aastas! Omavastutus on iga kindlustusliigi korral 0 eurot.

BTA aktiivse vabaaja poliis sisaldab kolme peamist liiki kindlustuskaitset:

  • kindlustame Sinu spordivarustuse (sisaldab järgmisi riske: varustuse täielik hävimine või vargus, kahjustused, sh tulekahju või loodusõnnetuste korral),
  • kindlustame Sind ennast (sisaldab järgmisi riske: valuraha, ravikulud kõikjal Baltimaades, invaliidsus, surm),
  • kindlustame Sinu vastutuse juhul, kui sa põhjustad õnnetusjuhtumi korral kahju teistele või nende varale.

Küsi pakkumust siit:

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Kellele sobib aktiivse vabaaja kindlustus?

Kui tegeled aktiivse hobiga, siis tead, et ootamatuste eest ei ole keegi kaitstud. Samuti ei saa õnnetuse eest kaitsta ostetud varustust, sest kukkumise korral saavad nad paratamatult kahjustada. Samuti tuleb meeles pidada, et vargad kasutavad alati võimalust järelevalveta jäetud vara kaasaviimise! Keegi ei saa välistada selliseid ettenägematuid olukordi, kuid me saame Sind kaitsta ettenägematute kulude korral, mis aitab sul kiiremini oma lemmikspordi juurde tagasi pöörduda.

Pakkumine kehtib füüsilistele isikutele ning ei kehti profisportlastele võistlustel või treeningutel osalemise korral. Samuti ei laiene pakkumine järgmisele spordivarustusele: hokikepid, rula pinnakate ja veelaua juurde kuuluv puri, kui kahju moodustab vähem kui 10% purje maksumusest. Kindlustuskaitse ei kehti tegevuse korral, mis sisaldab hüppeid kõrgusest, autosporti, motosporti, võitluskunste, sukeldumist, purilennusporti, liuglangevarjuga sõitmist, suusatamise kiirlaskumist, freestyle'i, BMX-trikisõitu või jalgratta-trialit.

Mis on aktiivse vabaaja kindlustusega kaetud?

BTA aktiivse puhkuse poliis sisaldab kolme peamist liiki kindlustuskaitset:

  • Varakindlustus – kindlustame Sinu spordivarustuse (sisaldab järgmisi riske: varustuse täishäving või vargus, kahjustused*, sh tulekahju või loodusõnnetuste korral)
  • Õnnetusjuhtumikindlustus – kindlustame sind ennast (sisaldab järgmisi riske: traumad, meditsiinikulud kõikjal Baltimaades, invaliidsus, surm)
  • Tsiviilõiguslik vastutuskindlustus – kindlustame Sinu vastutuse, kui Sa põhjustad õnnetusjuhtumi tagajärjel kahju teistele isikutele või nende varale (sisaldab järgmisi riske: kolmandate isikute elule või tervisele põhjustatud kahju, kolmandate isikute varakahju, kohtukulud, päästekulud). Tsiviilõiguslik vastutuskindlustus aitab Sind olukordades, kus Sa põhjustad aktiivse puhkuse käigus (näiteks sõites rula, veelaua, lohelaua, suuskade või lumelauaga) kahju teistele inimestele või nende inventarile ja varustusele

*Oma spordiinventari või varustuse kahjustuse eest kindlustushüvitise saamiseks hoia teenindusega seotud maksedokumendid kindlasti alles.

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

Hüvitislimiidid igale kindlustusriskile eurodes.

 

 
Poliisi maksumus:
 
39 € 49 €
Õnnetusjuhtumikindlustuse riskid:
 
   
Surm
Surmajuhtumi korral: BTA maksab välja 100 % kindlustusriski "Surm" limiidist.
1000 2000
Püsiv puue
Püsiva puue korral: puude tekkimisel maksab BTA välja 0,5% kuni 100% kindlustuskaitse limiidist Püsiv puue.
1000 2000
Valuraha
Valuraha: BTA maksab välja protsentuaalse osa (0.5% kuni 100% ) traumade limiidist, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel on saadud traumad, mis on nimetatud Tabelis nr. 1a - näiteks luumurrud, nikastused, hammaste kaotused ja muud vigastused. 
1000 2000
Ravikulud
Hüvitatakse õnnetusjuhtumiga seotud ravikulud - operatsioon, arsti poolt välja kirjutatud ravimid, sidumismaterjalid, röntgendiagnostika, taastusravi toimingud, ambulatoorne või statsionaarne ravi.
Hüvitatakse üksnes need ravikulud, mis tasutud Eesti, Läti või Leedu meditsiiniasutuste registrisse kantud meditsiiniasutustes, ettevõtetes ja arstipraksistes.
250 250
Varakindlustuse riskid:
 
   
Täishäving või vargus
Hüvitatakse  spordiinventarile tekkinud nimetatud riskide kahjud tulekahjust, vedeliku ja aurulekkest, loodusõnnetusest juhul kui spordiinventar on täielikult hävinenud. Samuti hüvitatakse varguse kahju sinu elukohast või väljaspool seda Eesti Vabariigi piires.
1000 2000
Kahjustused
Hüvitatakse ettenägematud ja ootamatud välistest sündmustest tekkinud kahjud. Näiteks: kokkupõrge jalakäija-, teise ratturi-, sõiduki-, looma- või muu objektiga. Ei hüvitata kahjusid spordiinvetaari pesemisest ja värvikriimustusi ning kahjusid jalgratta lisavarustusele nagu tuled, lisaseadmed, lastetool jne.
100 200
Риски страхования гражданско-правовой ответственности:
 
1000 2000
Вред, причиненный жизни или здоровью другого лица
Смерть, утрата трудоспособности, временная нетрудоспособность, физическое ранение или болезнь другого лица, например, если во время активного отдыха ты случайно поранишь пешехода или другого велосипедиста.
   
Повреждение, причиненное имуществу другого лица
Повреждение, причиненное имуществу, находящемуся в собственности или правомерном пользовании у другого лица, или его гибель, например, если во время активного отдыха ты случайно повредишь имущество другого лица, например, оборудование, телефон или любой другой объект, предмет или имущество. 
   
Расходы на спасение
Расходы, связанные с неотложными мероприятиями по предотвращению или уменьшению повреждений.
   
Судебные издержки
Согласованные судебные издержки и расходы, связанные с ведением дела, возникшие в связи с расследованием и урегулированием иска, предъявленного другим лицом клиенту, например, если мы обоснуем, что твоя ответственность не наступила, однако другое лицо настойчиво продолжает требовать возмещение ущерба и обратится с иском к тебе в суд, мы возмещаем такие расходы на судопроизводство и ведение дела, если ты их заранее согласуешь с нами.
   

Milline on kindlustusterritoorium?

Aktiivse vabaaja kindlustus kehtib ööpäevaringselt Eestis, Lätis ja Leedus.

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA aktiivse vabaaja kindlustuse poliisi on võimalik soetada järgmistel viisidel:

  • täida avalduse vorm BTA kodulehel, seejärel võtab sinuga ühendust BTA spetsialist, kes selgitab täpselt välja kogu vajaliku informatsiooni, valmistab ette kindlustuspakkumise ning saadab selle sinu poolt näidatud elektronposti aadressile;
  • helista BTA klienditoe telefonil 56868668. Kõne ajal saab kindlustuspoliisi eest ka kohe tasuda;
  • külasta BTA kontori;
  • võta ühendust BTA agentide, kindlustusmaakleritega.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi korral tegutse nii:

  1. Päästetööde korraldamiseks ning õnnetusjuhtumi asjaolude ja põhjuste kindlakstegemiseks võta viivitamata ühendust vastava päästeteenistuse või -asutusega:
    • Kui oled ise kannatanu või kui keegi on veel viga saanud, kutsu viivitamata meditsiiniabi, helistades vajaduse korral vältimatu meditsiiniabi telefonil 112;
    • Kui oled tuvastanud inventari varguse, teata kohe politseisse telefonil 110;
    • Kui sinu tegevuse tulemusena sai kannatada teine inimene või teisele isikule kuuluv vara, fikseeri selle isiku andmed..
  2. Meditsiiniabi saamise korral säilita dokumendid, mis kinnitavad õnnetusjuhtumi toimumise ja tagajärgede andmeid. Näiteks arstitõend, kus on näidatud diagnoos või trauma detailne meditsiiniline kirjeldus, samuti meditsiiniteenuse maksedokumendid (näiteks kassatšekid ja kviitungid, kus on toodud sinu eesnimi, perekonnanimi, isikukood ja osutatud teenuse nimetus).
  3. Õnnetusjuhtumist teatamiseks ja edasise tegevusjuhendi saamiseks ning kindlustusjuhtumist teatamiseks võta esimesel võimalusel ühendust BTA klienditoe telefonil 56868668.

 

Kasuta BTA mobiiliäppi!

Enda nutitelefonis BTA mobiiliäppi kasutades on meie kontaktid alati olemas. Õnnetuse korral saad mobiilirakenduse kaudu helistada nii hädaabi kui BTA numbrile, et saaksime anda edasised juhised.
 

Kindlustustingimused

Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused PDF
Tingimused nr. 6-EE
(kehtivad alates 01.02.2011)
Tingimuste nr. 6-EE lisa 2
«Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha väljamaksemäärade tabel»

Tingimuste nr. 6-EE lisa 4
«Õnnetusjuhtumikindlustuse p]üsiva puude väljamaksemäärade tabel»

Kodukindlsutuse nimetatud riskide tingimused   
Tingimused nr.  EE1F-1
(alates 17.06.2014)
Kodu koguriskikindlustuse tingimused  
Tingimused nr.  EE1E-1
(alates 17.06.2014)
Eraisikute üldise vastutuse tingimused  
Tingimused nr. 19.2E
(alates 09.06.2007)
Üldtingimused  
Tingimused GC-2012
(alates 01.12.2011)